ISKaM 4

ISKaM
Masarykova univerzita

Při přihlášení zadejte Vaše UČO jako uživatelské jméno a primární heslo MU (stejné jako do IS MU, Inet MU). Pokud heslo neznáte, můžete se obrátit na správce práv.

Pohledávky generované ubytovacím systémem ISKaM jsou hrazeny přes celouniverzitní systém úhrad pohledávek SUPO, kde přihlašovací údaje jsou opět UČO a primární heslo. Výpis pohledávek na Vašem účtu naleznete zde.

Další informace naleznete na našich stránkách www.skm.muni.cz.